محتوای بلاگ و مجله‌ی پرمون طرح

مقاله‌های تألیفی و ترجمه شده‌ی من تو بلاگ پرمون طرح و مجله‌ی «ارتباطات و تبلیغات» رو می‌تونید اینجا ببینید و مطالعه کنید.

محتوای بلاگ مجله‌ی اینترنتی چطور

مقاله‌های تألیفی و ترجمه شده‌ی من تو مجله‌ی اینترنتی «چطور» رو می‌تونید اینجا ببینید و مطالعه کنید.